Známé 150 let

300x250-labyrint-na-penize.jpg

Už v roce 1859 sir Lauder Burton napsal práci o účincích alkyl-nitritů. Už nejmíň jedno století se amyl-nitritové trubičky užívají při výrobě kyanidu, smrtelně prudkého jedu. Ne jako surovina, ale jako první pomoc při jeho nadýchání. Stejné trubičky obsahovaly i známé CO krabičky první záchrany při válce, či jaderné havárii. Ale až v posledních desetiletích se přesunula pozornost k „mírovému“ využití těchto látek, které se dnes označují jako poppers.

Co obsahují?

V těchto prostředcích jsou účinnými látkami obecně nitrity. Konkrétněji alkyl-, butyl-,amyl-,isopropyl- a isobutyl- nitrity. (Neplést s nitráty.) Rozdíl je u těchto látek v chemické skupině NO, kterou obsahují. NO3= nitrát, zatímco NO2= nitrit. Amyl nitrity se běžně používají v některých lécích pro kardiaky. Nitráty jsou zase například hnojiva – třeba ledek, ale zejména součásti mnoha výbušnin.

Nizke ceny 2