Mezinárodní solidarita

http://www.technorol.eu/garazova-vrata Zloději aut jsou v podstatě altruisty, kteří z bohatších zemí šlechetně pomáhají obyvatelům zemí chudších. Tak, jako někdo posílá dětem do Afriky brýle, jízdní kola, pomáhá vybudovat školy, či studny, tak také zloději aut z bohatších zemí redistribuují motorová vozidla do zemí chudších, rozvojových a pomáhají tak rozmachu dopravní infrastruktury, sítí čerpacích stanic, servisních středisek a vůbec jim přinášejí veškeré výhody, které z nárůstu motorismu vyplývají.

Kazisvěti, škůdci pokroku

Proti těmto motoristickým altruistům stojí na druhé straně barikády lidé, kteří se snaží tyto chvályhodné plány překazit. V posledních letech se snad nejvíce (na rozdíl od policie) v této oblasti začaly angažovat firmy, které vyrábějí garážová vrata. Ano, jsou to tito nepřející, kteří chrání egoistické zájmy majitelů motorových vozidel a vyrábějí stále dokonalejší typy těchto zavrženíhodných překážek v odcizování vozů.